See other templatesSee other templates

Media

Quark, Magazín o vede a technike, 01/2016
Rozhovor s profesorom Pavlom Miškovským o získaní významného projektu a o jeho prínosoch.  ( str.18-19)

(article)


 

Slovenský syndikát novinárov, 4.11.2015
Zámerom štvordňového stretnutia (3. – 6. 11. 2015 ), ktoré sa koná vo Vysokých Tatrách, je predstaviť svetových odborníkov z oblasti zobrazovania biologických a medicínskych objektov s vysokým rozlíšením, so zvláštnym dôrazom na X – ray (röntgenové lúče)  techniky a architektúru DNA slovenskej bioimaging komunite.

(Web page)


 

Časopis TÝŽDEŇ, 38/2015, 14.9.2015
Autori článku Marián Fabián a Daniel Jancura c časopise TÝŽDEŇ o Elektrónových prúdov života ...

Takmer za všetkými procesmi, ktoré živé organizmy využívajú na prenos energie, je ukrytý usporiadaný pohyb nabitých častíc. Často ide o pohyb elektrónov, čiže o bežný elektrický prúd. Matka príroda už dávno zapojila elektrický prúd do bunkovej energetiky.

(Articel Journal)


 

Časopis TÝŽDEŇ, 37/2015, 7.9.2015
Autori článku Marián Fabián a Daniel Jancura v časopise Týždeň o Fotovoltickej energetike organizmov ...

Životné cykly sú udržiavané energiou, ktorej pôvod je mimo biosféry. Inými slovami, biosféra potrebuje na svoju existenciu nepretržitú externú pomoc, akýsi trvalý zdroj pohonu.

(Articel Journal)


 

Nový čas, 23.5.2015

Ohúril náročným výskumom. Profesor Pavol Miškovský z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pracuje s kolegami na vedeckom projekte, aby znížili škodlivé účinky chemoterapie pri liečbe rakoviny. (článok)


 

Zdroj: TASR, 12.5.2015

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014, ktorú už po 18-ty raz zorganizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ. Ocenenie si prevzal za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili: prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV, RNDr. Eva Majková, DrSc. Video (zdroj TASR): (Article)


 

Scope, eNEWSLETTER O 7. rámcovom programe EÚ, 2/2014

V rozhovore s prof. RNDr. Pavlom Miškovským, PhD., DSc. sme sa zhovárali o projekte CELIM, ktorý sa svojim príspevkom Európskej komisie radí k najúspešnejším projektom, a bol získaný zásluhou slovenského vedecko-výskumného tímu. okrem iného nás zaujímalo, čo je potrebné pre prípravu úspešného projektu, aké ďalšie aktivity projekt CELIM vyvolal a aké je previazanie projektu CELIM so súkromným sektorom. (Article, Journal)


 

CVTI SR, 12.5.2015

Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. (YouTube video)


 

14. 05. 2014 o 13.30 h vo Veľkej zasadacej miestnosti UPJŠ, Šrobárova 2

Téma: Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ - cesta k prosperite alebo dobrodružstvo? (YouTube video)


 

Universitas Śafarikiana, marec 2014, vydanie číslo 1

Úspešný slovenský biofyzik, riešiteľ a koordinátor medzinárodných vedeckých projektorov, patriot. Človek, ktorý sa baví prácou a tvrdí, že úlohou univerzít nie je vychovávať kaviarenských intelektuálov, ale ľudí, ktorý sa dokážu zamestnať a zamestnávať. (article, journal)


 

Radio Košice, 6.3.2014 (web page).


 

Radio RTVS, 1.3.2014

Workshop on Biophotonics , 11.2.-13.2.2014 Tri Studnicky, Demanovska Dolina (mp3).


 

My Liptovské noviny, 25.2.2014
Nové vedecké medicínske pracovisko pritiahlo zo zahraničia naspäť na Slovensko šesť špičkových odborníkov. Budú skúmať liečbu nádorových ochorení bez vedľajších efektov (article).


 

Pan-European imaging infrastructure gains momentum (Article).


 

Slovenský syndikát novinárov, 11.2.2014
Na pozvanie profesora Pavla Miškovského, koordinátora európskeho projektu CELIM a vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied (CIB)sa dnes zišli špecialisti z CIB, Medzinárodného laserového centra v Bratislave, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV v Bratislave a Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave (web page).


 

 Workshop on Biophotonics was hels from 11.2.2014 to 13.2.2014 in Hotel Tri Studnicky v Damanovskej Doline, Low Tatras (YouTube video).


 

3.10.2013
Na objasnenie fyzikálno-chemických procesov determinujúcich normálne alebo patologické fungovanie buniek a následné využitie nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a vývoja nových technológií je zameraný interdisciplinárny výskum v rámci európskeho projektu CELIM (web page).


 

The kick-off meeting of the project will be held from October 1st to the October 3rd 2013 in the hotel Kempinski, Štrbské Pleso, High Tatras (YouTube video).


 

27.6.2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika tento mesiac oficiálne spustila medzinárodný projekt CELIM, v ktorom budú biológovia, chemici, fyzici a informatici spolupracovať v mapovaní buniek (web page).


 

Košický korzár, 11.6.2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala 2,7 milióna eur na projekt Celim. Jeho cieľom je okrem iného aj liečba nádorových ochorení a spomalenie procesu starnutia (web page).


 

Zzzz.sk , 5.6.2013

Na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa konalo lávnostné otvorenie európskeho projektu Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM) (web page).


 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Search

Events calendar

Go to top